Tìm kiếm sản phẩm

và tìm được 1 sản phẩm có từ khóa " F489 750K "